ο γάμος είναι μια γιορτή και η γνησιότητα η δική μας σφραγίδα