Ευάγγελος Μάνδρακας, Σεφ στην Irida Hall: Σημασία στη λεπτομέρεια